POŘAD BOHOSLUŽEB

Bohoslužby v neděli a svátky jsou v kostele  na Malenisku, bohoslužby v týdnu v kapli v obci Provodov

Aktualizováno 28.05.2017

 

Středa 31. května

   18.30 hodin

Za zemřelé rodiče Otílii a Bohumila Mikuláškovy, Jiřího Zichu a jeho rodiče, dar víry, zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Pátek 2. června - 1. pátek

 18.30 hodin

  Za zemřelé Oldřicha a Marii Buršovy, sestru Vlastu Červenkovu, Františka a Ludmilu Bábkovy

  Neděle 4. června - Slavnost Seslání Ducha svatého

 10.15 hodin

 Za děti, které jdou k 1. svatému přijímání a jejich rodiče

 14.30 hodin

Za  zemřelého Josefa Zábojníka, dvoje zemřelérodiče a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Středa 7. června

   18.30 hodin

  Za farnost

Pátek 9. června

 18.30 hodin

Za zemřelého Josefa Kaláče, Vladimíra Ondru, rodiče Zábojníkovy a syny, rodiče Kaláčovy a syna, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

  Neděle 11. června - Slavnost Nejsvětější Trojice

 10.15 hodin

Za zemřelou rodinu Kostruchovu a Marušákovu, dar víry, zdraví pro živou rodinu, dobrý úmysl

 14.30 hodin

Za zemřelého Antonína Gallu, rodiče, rodinu Malaníkovu, Slovákovu a duše v očistci

Středa 14. června

   18.30 hodin

  Za zemřelého Miroslava Mokrýška, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

Pátek 16. června

 18.30 hodin

  Za zemřelou Martu Jedličkovu a její rodiče

  Neděle 18. června - 11. neděle v mezidobí (Těla a Krve Páně)

 10.15 hodin

Za farnost

 14.30 hodin

  Za Marii a Aloise Vítkovy, syna Aloise a živou rodinu

Středa 21. června

   18.30 hodin

Za zemřelého Josefa Malaníka, dvoje rodiče, sourozence, živou rodinu, duše v očistci, ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Pátek 23. června

 18.30 hodin

Za zemřelého Jindřicha Slováka a jeho sourozence, jejich rodiče, rodiče Divoké a živou a zemřelou rodinu

  Neděle 25. června - 12. neděle v mezidobí

 10.15 hodin

  Farnost Luhačovice a Pozlovice

 14.30 hodin

  Za zemřelého Milana Valentu, dvoje rodiče, Boží ochranu pro živou rodinu

Středa 28. června

   18.30 hodin

 

Pátek 30. června

 18.30 hodin

  Za zemřelé Josefa a Boženu Ochodnické, dar zdraví pro živou rodinu

 

Zpět na hlavní stránku