POŘAD BOHOSLUŽEB

Bohoslužby v neděli a svátky jsou v kostele  na Malenisku, bohoslužby v týdnu v kapli v obci Provodov

Aktualizováno 29.07.2017

 

  Neděle 30. července- 17. neděle v mezidobí

 10.15 hodin

Za zemřelé Ladislava a Cecílii Marušákovy, sestru Anežku, rodiče, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 14.30 hodin

Za zemřelé Marii a Emila Suchánkovy, Miroslava Okůnka a dvoje rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

Středa 2. srpna

   18.30 hodin

 

Pátek 4. srpna  – Památka sv. Jana Marie Vianneye

 18.30 hodin

 

Sobota 5. srpna – Slavnost Panny Marie Sněžné

   17.30 hodin

  Za poutníky

  Neděle 6. srpna - Hlavní pouť

     9.00 hodin   Za poutníky

 10.30 hodin

  Za poutníky – celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner

 14.30 hodin

  Za poutníky – celebruje novokněz P. Pavel Obr

Středa 9. srpna – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

   18.30 hodin

 

Pátek 11. srpna – Památka sv. Kláry

 18.30 hodin

 

  Neděle 13. srpna - 19. neděle v mezidobí

 10.15 hodin

Za zemřelého Jindřicha Mikuláška, rodinu Kavkovu, Knězovu, Šandovu, Stašovu, Šuranských, Forbelských a Jančovu, dar víry, zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci

 14.30 hodin

Za zemřelé manžele Mališkovy, dceru Marii a manžela, snachu Alenu a její rodiče, Bohuslava Pavlačku a jeho rodiče, Stanislava Karpiela a maminku a za živou rodinu

Úterý 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

   18.30 hodin

 

Pátek 18. srpna

 18.30 hodin

 

  Neděle 20. srpna - 20. neděle v mezidobí

 10.15 hodin

Za zemřelé rodiče Mizerovy a Šmigurovy, Ludmilu Šmigurovu a manžela, Marii Bětíkovu, syna a dar zdraví pro živou rodinu

 14.30 hodin

 

Středa 23. srpna

   18.30 hodin

 

Pátek 25. srpna

 18.30 hodin

 

  Neděle 27. srpna- 21. neděle v mezidobí

 10.15 hodin

Za zemřelou Ludmilu Rakovu a manžela, rodiče Sedlářovy, Rakovy, Ventrčovy, Bohumila Petráše, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 14.30 hodin

  Na poděkování za 50 let života a 30 let manželství, Boží požehnání pro živou rodinu do dalších let

Středa 30. srpna

   18.30 hodin

 

 

Zpět na hlavní stránku