POŘAD BOHOSLUŽEB  A OHLÁŠKY

14.10.2018 – 21.10.2018

 

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 14.10.

 

28. V MEZIDOBÍ

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 Za + rodinu Babíčkovu a Bernátkovu, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 

Provodov

(Malenisko)

 

 

 

10:15

Za + rodiče Blahošovy, za + z rodiny a Boží požehnání pro živou rodinu

 

14:30

Za Ludmilu Košárkovou, Jaroslava Dohnálka, za rodinu Mikuláškovu, Košárkovu a Střítežských

Pondělí 15.10.

Památka
sv. Terezie z Avily

 

Želechovice

 

16:00

Pohřeb paní Věry Kazíkové

Úterý 16.10.

 

 

 

Středa 17.10.

Památka
sv. Ignáce Antiochijského

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

Za manžele Vítkovy, s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu

Čtvrtek 18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Želechovice

 

18:30

Za živé a + farníky

Pátek 19.10.

 

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

Za + Aloise Vítka, jeho rodiče, rodiče Marušákovy, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

Sobota 20.10.

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

11:00

Svatba Lukáše Semely a Veroniky Kovaříkové

 

13:00

Svatba Vlastimila Straky a Dagmar Faastové

 

Želechovice

 

18:30

Za + rodiče Brostikovy a jejich syna Rafaela a za rodinu Mikuláštíkovu a za duše v očistci

 

NEDĚLE 21.10.

29. V MEZIDOBÍ

 

MISIJNÍ NEDĚLE

 

HODY ve farnosti Želechovice

 

Želechovice

 

8:00

Za živé a + farníky

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

Za + Františka Vysloužila, rodiče Vysloužilovy a rodiče Icerovy a rodinu Slovákovu a za živou rodinu Vysloužilovu

 

16:30

Za + kněze, kteří působili v naší farnosti a za + provodovské poutníky

 

 

V měsíci říjnu nás Panna Maria vyzývá,
abychom objevili jednoduchost a krásu modlitby růžence!

 

OHLÁŠKY: 

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku