POŘAD BOHOSLUŽEB  A OHLÁŠKY

13.10.2019 – 20.10.2019

Aktualizováno: 12.10.2019

 

DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

NEDĚLE 13.10.

 

28. v mezidobí

 

 

 

Želechovice

 

10:00

 

Za dary Ducha svatého pro biřmovance

Svátost biřmování uděluje Mons. Jan Graubner

 

Provodov

(Malenisko)

 

 

 

10:15

 

Za + Ludmilu Košárkovu, za rodinu Košárkovu, Mikuláškovu a Střítežských, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

 

14:30

 

Za + Antonína Gallu, rodiče, rodinu Malaníkovu, Slovákovu a za duše v očistci

Pondělí 14.10.

 

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + P. Bohumila Čelůstku, jeho bratra P. Josefa, za + Františka Čelůstku, za dar zdraví, víry, lásky a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Úterý 15.10.

Památka
sv. Terezie Avily

 

 

 

Středa 16.10.

Památka sv. Hedviky

 

Březůvky

 

17:30

 

Na úmysl dárce

 

Provodov

(kaple)

 

18:30

 

Za živé a + farníky

Čtvrtek 17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + rodiče Gajdošíkovy, sestru Ludmilu, zetě Ladislava, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

Pátek 18.10.

Svátek sv. Lukáše

 

Provodov

(Malenisko)

 

18:30

 

Na úmysl dárce

 

19:30

 

Modlitební večer za biřmovance

Sobota 19.10.

 

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + rodiče Brostíkovy a jejich syna Rafaela a za rodinu Mikuláštíkovu a za duše v očistci 

 

NEDĚLE 20.10.

29. v mezidobí

 

MISIJNÍ NEDĚLE

 

HODY ve farnosti Želechovice

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Prosba o Boží požehnání a dary Ducha svatého a vytrvalost ve víře pro Lucii, Juditu, Janu a Pavla

 

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za + Dominika Máčalu, vnuka Ondřeje a dceru Marii, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

 

16:30

 

Za + kněze, kteří působili v naší farnosti a za + provodovské poutníky

 

V měsíci říjnu nás Panna Maria vyzývá,
abychom objevili jednoduchost a krásu modlitby růžence!

 

 

OHLÁŠKY:

 

 

Dušičková pouť na Provodově:

 bude příští neděli 20.10.2019 v 16:30hod. Po mši svaté půjde světelný průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé a kde požehnáme nově opravenou márnici. Mši svatou celebruje P. Josef Mikulášek – vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě a který je rodákem z farnosti Krásensko. Během mše svaté se bude zpovídat.

 

 

Zpět na hlavní stránku