ÚMYSLY  BOHOSLUŽEB

31.5.2020 – 7.6.2020

Aktualizováno: 30.05.2020

 

         DEN

MÍSTO

ČAS

MŠE SVATÁ

 

 

NEDĚLE 31.5.

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + rodiče Františka a Marii Balajkovy, syny Františka a Jana, snachu Ludmilu a za živou rodinu Balajkovu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Na poděkování za 40 let manželství, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dalších let   

 

14:30

 

Za + rodiče Josefa a Marii Malaníkovy, zemřelé děti, zetě Ondřeje, snachu Ludmilu, rodiče Plecovy, s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro celou rodinu

Pondělí 1.6.

Památka Panny Marie, Matky Církve

 

Želechovice

 

18:30

 

Za + tatínka, manžela, tetu a za živou rodinu Čechovu

Úterý 2.6.

 

 

 

 

Středa 3.6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů

 

Březůvky

 

17:30

 

Na úmysl dárce

 

Provodov

(Malenisko)

 

18:30

 

Za + Marii a Oldřicha Buršovy, sestru Vlastu Červenkovu, Ludmilu a Františka Bábkovy a za živou rodinu

Čtvrtek 4.6.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

 

Želechovice

 

 

 

18:30

 

Na úmysl dárce

Pátek 5.6.

Památka sv. Bonifáce

 

Provodov

(Malenisko)

 

18:30

 

Za + Josefa Kaláče, rodiče Kaláčovy a syna, rodiče Zábojníkovy a 2 syny, za + Vladimíra Ondru a za duše v očistci

Sobota 6.6.

 

 

Želechovice

 

18:30

 

Za živé a + farníky

 

 

NEDĚLE 7.6.

 

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

 

 

Želechovice

 

8:00

 

Za + Antonína a Bohuslavu Špendlíkovy, dceru Magdu, zetě Františka a Jiřího, vnučku Martinu, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

 

Provodov

(Malenisko)

 

10:15

 

Za živou a + rodinu Coufalíkovu, Janušovu a Mifkovu   

 

14:30

 

Na poděkování 55 let společného života, s prosbou o Boží požehnání do dalších let

 

 

 

OHLÁŠKY:

 

 

Zpět na hlavní stránku