Otevřené brány 2018

Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost:

Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost:

Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost: Plná velikost:

V úterý 1. května byla na poutním místě Provodov – Maleniska slavnostně zahájena sezona Otevřených bran 2018 – projektu, díky němuž je ve Zlínském kraji od května do září zpřístupněno s výkladem průvodce 29 sakrálních staveb. Farnost Provodov ve spolupráci s obcí a Zlínským krajem připravila bohatý kulturní program, který následoval po slavnostním požehnání návštěvníkům, poutníkům, průvodcům a všem, kdo letos vstoupí do kostelů díky Otevřeným branám. Přítomné na poutním místě přivítal provodovský farář P. Pavel Martinka a také uherskohradišťský děkan P. Josef Říha, který Provodovu předal pomyslnou zahajovací štafetu, protože vloni byly Otevřené brány slavnostně uvedeny koncertem v Uherském Hradišti. Výzvu a přání, aby projekt otevíral nejen brány kostelů, ale také brány lidských srdcí, vyslovil radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport Miroslav Kašný, který je garantem Otevřených bran. Poutníky a návštěvníky pozdravila také radní pro sociální záležitosti Zlínského kraje Michaela Blahová. Zúčastnili se také poslanec Jaroslav Holík a senátor Patrik Kunčar. Starosta Provodova Marek Prachař poděkoval všem, kdo se zapojili do přípravy programu. Během odpoledne hrála dechová hudba Provodovjané, pásmo písní a recitace předvedli i ti nejmenší členové folklorního souboru Leluja, sdružujícího zpěváky a tanečníky Luhačovického Zálesí. Provodovské ochotnické divadlo Pro LiDi nastudovalo dramatizaci legendy o zázračném uzdravení vážící se k poutnímu místu. Zájemci si také mohli prohlédnout kostel Panny Marie Sněžné s výkladem ředitelky zdejší školy Jany Černé a historika Jana Slováka. Zpřístupněno bylo rovněž muzeum archeologických nálezů lokality Provodov Miroslava Černého. Děti si opekly špekáčky u ohně na zahradě místní fary. Pěknému prvomájovému odpoledni přispělo i vydařené počasí. (Fotografie Oldřich Pavlůsek, komentář zpracovala Helena Mráčková)